Kochani, jako Stowarzyszenie Abstynenckie „Można Inaczej”, działamy od ponad 20 lat pomagając osobom z problemem alkoholowym oraz osobom współuzależnionym.

Stowarzyszenie wychodzi ze swoją działalnością do mieszkańców całego miasta Radomska, powiatu i oferuje pomoc wszystkim, którzy znajdą odwagę się do Nas zgłosić.

Nasze aktualne warunki lokalowe nie pozwalają nam w pełni realizować zadań statutowych w skali na jaką jest zapotrzebowanie – a skala uzależnienia w lokalnej społeczności cały czas rośnie i wymaga zdecydowanych działań !!!!

W lutym 2024 roku, Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę najmu lokalu w Radomsku przy ulicy Reymonta 56 (lokal o powierzchni 106 m2), który wymaga remontu i adaptacji.

Główne elementy kosztów to:
– instalacja grzewcza (lokal nie posiada instalacji CO),
– przeróbka instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia,
– remont od podstaw ścian, podłóg oraz zaplecza sanitarnego,
– zakup mebli i wyposażenie lokalu

W siedzibie tej zamierzamy stworzyć od podstaw:
– salę do spotkań indywidualnych (w ramach dyżurów pierwszego kontaktu)
– salę do cotygodniowych spotkań grupowych (2 grupy AA, Grupa Al-anon) oraz comiesięcznych spotkań Członków/iń Stowarzyszenia,
– salę do wykładów, prelekcji dla Członków Stowarzyszenia, Wolontariuszy i pracy bieżącej,
– zaplecze kuchenno-sanitarne.

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/kxbhm8

Podobne wpisy