1. Stałe dyżury I-go kontaktu w Stowarzyszeniu, na które zapraszamy wszystkie osoby,
które u Siebie lub osób ze swojego otoczenia (rodziny, miejsca pracy, przyjaciół, itp.) dostrzegają problem alkoholowy.
Zapewniamy zarówno anonimowość jak i dyskrecję. Nie ewidencjonujemy danych osobowych osób, którym pomagamy i udzielamy informacji oraz wskazówek:

  • poniedziałki 18:00 – 19:30,
  • wtorki 18:00 – 19:30,
  • środy 11:00-12:30,

Dotatkowo – pomoc w ramach pierwszego kontaktu otrzymacie Państwo również w terminach i godzinach spotkań grup samopomocowych.

2. Regularne spotkania i pomoc w ramach Grup Samopomocowych:

  • czwartki na godz. 17:00 – Grupa AA „Odrodzenie” – Mityng dla uzależnionych,
  • piątki na godz. 18:00 – Grupa Al-Annon „Nadzieja” – Mityng dla rodzin osób uzależnionych (współuzależnionych),
  • niedziele na godz. 17:00 – Grupa AA „Beta” – Mityng dla uzależnionych.