Oficjalna strona stowarzyszenia

Stowarzyszenie Abstynenckie
„Można Inaczej”

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którym doskwiera problem alkoholowy i chcą zapoczątkować pozytywne zmiany we własnym życiu i/lub rodziny. Możesz zostać Naszym Członkiem ale nie musisz. Czekamy i zapraszamy! Zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość. Terminy dyżurów znajdziesz w zakładce „Plan Pracy”.

Radomsko,

Wyszyńskiego 27

Początki Stowarzyszenia Abstynenckiego „Można Inaczej” to maj 2003 roku

kiedy to zebrał się komitet założycielski, składający się z członków grup samopomocowych i postanowił zarejestrowa
stowarzyszenie jako organizację pozarządową.
Od tej chwili rozpoczęła się praca, której celem jest krzewienie idei trzeźwego życia. Idea ta realizowana jest w różnej formie, między innymi przez realizację programów dotowanych przez Urząd Miasta w Radomsku w zakresie profilaktyki uzależnień oraz spędzania wolnego czasu bez alkoholu.

Praca w Stowarzyszeniu bazuje na predyspozycjach członków, ich doświadczeniu i umiejętności dzielenia się tym doświadczeniem. W wielu wypadkach Stowarzyszenie jest jedynym miejscem, gdzie uzyskuje się pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych całej rodziny, a wszelkie działania mogą doprowadzi do realizacji życia w pełnej trzeźwości z zachowaniem komfortu psychicznego i społecznego. Taka praca przeobraża w rzeczywistości ludzi z jednostek mających własne problemy i stwarzające problemy innym na osoby wartościowe, rodzinne, otwarte na pomaganie, samodzielnye i trzeźwe – często na wiele lat lub całe życie. To długi proces ale każdy z Nas go doświadczył i zaczynał jak Ty od pierwszego kroku. Teraz Twoja kolei.

W pracy Stowarzyszenia niezbędne jest również korzystanie z różnego rodzaju pomocy konsultacji i nauki u zewnętrznych specjalistów zajmujących się profesjonalnie rozwiązywaniem problemów w relacjach z samym sobą i otoczeniem, które mają najczęściej bezpośredni związek z uzależnieniami.

Członkowie Stowarzyszenia są otwarci na wiedzę i poszerzanie umiejętności, by móc pomaga
bardziej efektywnie i skutecznie.
Stowarzyszenie wychodzi ze swoją działalnością do mieszkańców całego miasta Radomska, powiatu i oferuje pomoc wszystkim, którzy znajdą odwagę się do Nas zgłosić.

Wystarczy tylko przyjść na ulicę Wyszyńskiego 27 w Radomsku

 i Zostać Członkiem/Członkinią Stowarzyszenia. Czekamy i zapraszamy!

Formalne cele Naszej działalności zapisane w statusie Stowarzyszenia to: